Identified - The first solution did not solve the problem as we expected. We are working on a new solution and we will solve the problem as fast as we can.

Vores første opdatering gav ikke den ønskede effekt, så vi arbejder nu på en ny løsning. Vi vil løse problemet så hurtigt som vi kan.

Sep 07, 2023 - 10:50 CEST
Monitoring - Vi har rettet et problem, der påvirkede Smart Inbox mulighed for at vise data, der er blevet læst fra vedhæftede filer. Data vises nu korrekt, både på nye bilag, der er ved at blive læst, og på gamle, der allerede er læst. Vi overvåger aktivt effekten af denne løsning, for at sikre, at den virker som ventet.

Som en del af vores overvågning kan vi se, at felter fyldt med data fra bilag ikke altid er fremhævet med gult. Vi er opmærksomme på dette visuelle problem og har en løsning på vej.

Undskyld ulejligheden denne problemstilling har skabt og tak for tålmodigheden.

//

We have fixed an issue that affected the Smart Inbox's ability to display data that has been read from attachments. Data is now displayed correctly, both on new attachments that are being read and on old ones that have already been read. We are actively monitoring the effect of this solution to ensure that it is working as expected.

As part of our monitoring, we can see that fields filled with data from attachments are not always highlighted in yellow. We are aware of this visual issue and have a solution on the way.

Sorry for the inconvenience this issue has caused and thank you for your patience.

Sep 01, 2023 - 10:07 CEST
Investigating - Nogle kunder med Smart Inbox kan opleve, at bilag som er sendt ind via e-mail står som "Aflæst", men alle felter på bilaget fremstår tomme. Problemet opstår sporadisk, men nogle kunder oplever det meget ofte. I nogle sager virker aflæsningen bedre, hvis bilag uploades direkte til Inbox, fremfor at blive sendt via e-mail. Nogle kunder, har også held med at kopiere bilag i Smart Inbox, hvorefter kopien aflæses som ventet.

Vi undskylder de gener, denne fejl medfører. Vi undersøger problemet og opdaterer siden her, så snart der er nyt om denne problemstilling.

//

Some customers using Smart Inbox may experience, that attachments sent via e-mail are marked as "Analyzed", but all fields appear empty. This issue occurs sporadically, but some customers experience it very often. In some cases, scanning works better, if the attachment is uploaded directly to the Inbox, as opposed to being sent by e-mail. Some customers also experience success with scanning, by copying their attachment in Smart Inbox, after which the copied document is scanned as expected.

We are sorry for the inconvenience caused by this issue. We are actively investigating, and we will update this page as soon as we have news on this issue.

Aug 29, 2023 - 09:53 CEST
Web Application Operational
Journals Operational
Admin Operational
Invoice, orders & quotes Operational
SmartInbox / Inbox Operational
Bank Reconciliation Operational
Other Operational
Mobile Apps
Operational
API Operational
SOAP API Operational
REST API Operational
OpenAPI
Operational
Third-party Components Operational
Visma Connect
Operational
Aiia Operational
November First
Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Sep 30, 2023

No incidents reported today.

Sep 29, 2023

No incidents reported.

Sep 28, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 28, 22:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 28, 21:00 CEST
Scheduled - We will be undergoing a short database maintenance. The application could be slow and might have short delays while we apply database changes.
You might experience delays and occasional timeouts.

Sep 28, 10:34 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 28, 22:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 28, 20:00 CEST
Scheduled - Vi har planlagt vedligeholdelse, vinduet starter **20:00**.
Det er et stort indgreb fra vores vores serviceMesh, og dele af applikationen vil være nede i et par minutter.

We are planning a maintenance window starting at **20:00**.
This is a big change on our serviceMesh and parts of the application will be down for a few minutes.

Sep 15, 18:37 CEST
Sep 27, 2023

No incidents reported.

Sep 26, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 26, 20:40 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 26, 19:40 CEST
Scheduled - We will be undergoing a short database maintenance. The application could be slow and might have short delays while we apply database changes.
You might experience delays and occasional timeouts

Sep 26, 19:38 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 26, 09:53 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 26, 09:52 CEST
Investigating - We are experiencing an issue where users are unable to login to e-conomic on both web and mobile apps.
Sep 26, 09:51 CEST
Resolved - e-conomic er igen tilgængeligt.
Sep 26, 09:51 CEST
Investigating - e-conomic er for nuværende utilgængeligt.
Alt tyder på at en af vores deployments er skyld i udfaldt.
Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt

Sep 26, 09:47 CEST
Sep 25, 2023

No incidents reported.

Sep 24, 2023

No incidents reported.

Sep 23, 2023

No incidents reported.

Sep 22, 2023

No incidents reported.

Sep 21, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 21, 12:15 CEST
Investigating - We are experiencing an issue where users are unable to login to e-conomic on both web and mobile apps.
Sep 21, 12:10 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 21, 12:14 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 21, 11:34 CEST
Investigating - We are currently investigating slowdowns in the application.
Sep 21, 11:02 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 21, 12:03 CEST
Investigating - We are experiencing an issue where users are unable to login to e-conomic on both web and mobile apps.
Sep 21, 12:01 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 21, 10:55 CEST
Investigating - We are experiencing an issue where users are unable to login to e-conomic on both web and mobile apps.
Sep 21, 10:27 CEST
Sep 20, 2023

No incidents reported.

Sep 19, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 19, 17:03 CEST
Monitoring - Vi har implementeret en løsning til de udfordringer der har været i forbindelse med at kunne tilgå sine aftaler på appen til iOS-enheder.
Det er lykkedes uden at en opdatering af appen er nødvendig.

Vi beklager ulejligheden.

//

We have implemented a fix to the login issues in the app for iOS devices.
It was successfully implemented without requiring an update of the app.

We apologise for the inconvenience.

Sep 18, 13:44 CEST
Update - Vi afventer at den seneste version af appen frigives i Appstore og forventer den ude i løbet af dagen.
Vi opdaterer her så snart vi kan bekræfte at den er tilgængelig.

-

We are waiting for the latest version of the app to release in Appstore and we expect it during today.
We will bring an update as soon as it is available.

Sep 18, 08:19 CEST
Identified - Ved nærmere undersøgelse kan vi konkludere at alle brugere på iOS appen vil opleve fejl.
Vi arbejder på en løsning der frigives på mandag, opdatering af appen vil være nødvendig.

Har du behov for at indsende bilag kan du benytte inbox-mailadressen til formålet eller øvrige alternative løsninger.
Læs mere her: https://www.e-conomic.dk/support/artikler/upload-bilag

-

In further investigation we can conclude that all users on the iOS app are affected.
We are working on a solution that is set to be released by monday, updating the app will be necessary.

If you need to send or upload documents you can use the inbox-email or other alternatives.
Find more on our e-copedia page: https://www.e-conomic.dk/support/artikler/upload-bilag

Sep 15, 11:26 CEST
Investigating - Vi undersøger lige nu en fejl hvor det ikke er muligt at skifte mellem e-conomic aftaler på vores iOS app.
Bruger du udelukkende én aftale i appen oplever vi ikke problemer.

Vi opdaterer her så snart der er konkret nyt

-

We are currently investigating an error on our iOS app, that prevents you from accessing different agreements on the app.
If you are using a single agreement on the app you should experience no problems.

We will update the incident as soon as we have news.

Sep 15, 09:48 CEST
Sep 18, 2023
Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.